Welkom op de website van Uw Bewind

Uw financiën uit handen geven is in meerdere gevallen erg lastig. Door onder andere langdurig ziek zijn, een verstandelijke beperking, dementie, alcohol- en/of drugsverslaving of oplopende schulden komt het voor dat mensen hun financiën moeten overdragen. Een naaste familielid kan worden aangesteld als bewindvoerder door de rechtbank. Indien er geen familie is die deze belangen op zich kan of wil nemen, dan moet er een professionele bewindvoerder worden aangesteld. De kantonrechter beoordeelt of het noodzakelijk is om iemand onder bewind te stellen en stelt daarbij zo nodig een bewindvoerder aan. Na aanstelling is de bewindvoerder verantwoordelijk voor de gelden en goederen van de onderbewindgestelde. Jaarlijks moet de bewindvoerder de rekening en verantwoording indienen bij de kantonrechter.
Uw Bewind werkt nauw samen met het bewindskantoor Beschermingsbewind Gelderland. Hierdoor blijft de kwaliteit en continuïteit gewaarborgd.

Indien u na het lezen van de website nog meer informatie wilt, kunt u gerust contact opnemen.